Sprężarki śrubowe - sprzedaż, serwis, naprawa. Dostawa sprężonego powietrza. A A A
Marani PL Marani EN Marani DE Marani RU

Projekt POIR, Działanie 2.1

MARANI Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pn.: Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego technologii konwersji energii ciepła odpadowego i ciekłego LNG na energię elektryczną jako strategiczny element rozwoju MARANI Sp. z o.o. na rynku europejskim”.

Celem projektu jest utworzenie centrum badawczo-rozwojowego, które będzie prowadziło badania przemysłowe i prace rozwojowe w następujących obszarach:

– prototypy mikrosiłowni ORC o mocach 50 kWel oraz 70 kWel do konwersji energii z ciepła odpadowego,

– prototyp mikrosiłowni ORC o mocy 120 kWel do konwersji energii z ciepła odpadowego,

-zastosowanie prototypowych mikrosiłowni ORC w stacjach regazyfikacji LNG, technologia chłodzenia pary czynnika roboczego w układach ORC cieczą o ultra-niskiej temperaturze,

– prototyp turboekspandera do konwersji energii w procesie regazyfikacji

Planowany efektem projektu jest utworzenie centrum badawczo-rozwojowego, prowadzące badania przemysłowe i prace rozwojowe, których efektem będzie opracowanie pierwszych polskich mikrosiłowni ORC o mocach 50 kWel, 70 kWel i 120 kWel do produkcji energii elektrycznej z ciepła odpadowego oraz pierwszego polskiego turboekspandera LNG do konwersji energii w procesie regazyfikacji LNG.

Wartość projektu: 3 651 328,80 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 038 996,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”. Projekt realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Inwestycji i Rozowju: Nabór 2/2.1/2017.