Sprężarki śrubowe - sprzedaż, serwis, naprawa. Dostawa sprężonego powietrza. A A A
Marani PL Marani EN Marani DE Marani RU

Międzynarodowa Konferencja – 14th International Symposium SYMKOM 2020/2021

9 11 2021

W dniach 20-22 października 2021 roku odbyła się w Gdańsku – Międzynarodowa Konferencja 14th International Symposium SYMKOM 2020/2021. Na konferencji wystąpili nasi pracownicy przybliżając temat wykorzystania ciepła odpadowego z procesów technologicznych (Marani ORC). Lista referatów z udziałem naszych pracowników, które zostały wygłoszone:

  • „Power Generation from Heat Recovery ORC Unit with an Axial-Flow Turbine – on the Example of an Application in the Compressed Air Industry” Łukasz Jędrzejewski, Łukasz Antczak, Eugeniusz Ihnatowicz, Piotr Klimaszewski, Piotr Klonowicz, Arkadiusz Musiał, Piotr Lampart, Tomasz Suchocki, Dawid Zaniewski, Łukasz Witanowski
  • „Design and Performance Analysis of ORC Centrifugal Pumps” Piotr Klimaszewski, Piotr Klonowicz, Piotr Lampart, Łukasz Witanowski, Dawid Zaniewski, Łukasz Jędrzejewski, Tomasz Suchocki
  • „Preliminary Design of a Small Turbocompressor for Air Conditioning” Piotr Klonowicz, Piotr Klimaszewski, Dawid Zaniewski, Łukasz Witanowski, Łukasz Jędrzejewski, Tomasz Suchocki
  • „Analysis of the Use of Waste Heat From a Glass Melting Furnace of Electricity Production ine the ORC System” Arkadiusz Musiał, Łukasz Antczak, Łukasz Jędrzejewski, Piotr Klonowicz
  • „Impact of Rotor Geometry Optimization on the Off-Design ORC Turbine Performance” Łukasz Witanowski, Piotr Klonowicz, Piotr Lampart, Tomasz Suchocki, Łukasz Jędrzejewski, Dawid Zaniewski, Piotr Klimaszewski
  • „Organic Rankine Cycle Turbogenerator Case Cooling – Impact of the Cooling Water Flow Path Design and Heat Exchanging Surface Geometry on the Heat Dissipation Performance” Dawid Zaniewski, Piotr Klimaszewski, Piotr Lampart, Łukasz Witanowski, Łukasz Jędrzejewski, Tomasz Suchocki
  • „Different Design Aspects of a Gas-Steam Turbine for Negative CO2 Gas Power Plant” Paweł Ziółkowski, Łukasz Witanowski, Piotr Klonowicz, Stanisław Głuch, Paweł Zych, Dariusz Mikielewicz