Sprężarki śrubowe - sprzedaż, serwis, naprawa. Dostawa sprężonego powietrza. A A A
Marani PL Marani EN Marani DE Marani RU

Contracting

Oferujemy modernizację lub budowę nowych obiektów gospodarki sprężonym powietrzem bez ponoszenia nakładów inwestycyjnych przez Klienta. Realizacja projektów inwestycyjnych w formie contractingu opiera się o zasady BOOT (Build-Own-Operate-Transfer).

W ramach podpisanego kontraktu podejmujemy się uzgodnionych z Klientem dostaw systemów i urządzeń służących wytwarzaniu i dystrybucji sprężonego powietrza i azotu znajdujących się w naszej ofercie produktowej. Po uruchomieniu inwestycji na nasz koszt, prowadzimy przez okres kontraktu eksploatację obiektu. Produktem dostarczanym w tym czasie do Klienta jest gwarantowana ilość medium o stałej cenie i gwarantowanej klasie jakości. Po okresie kontraktu urządzenia stają się własnością Klienta. Możemy dalej świadczyć gwarantowane usługi serwisowe i remontowe w systemie 24h Hotline.

Ważnym elementem contractingu jest szybka realizacja inwestycji oraz równie szybki efekt ekonomiczny dla Klienta.