Sprężarki śrubowe - sprzedaż, serwis, naprawa. Dostawa sprężonego powietrza.
Marani PL Marani EN Marani DE Marani RU

Projekty UE

MARANI Sp. z o.o. realizuje obecnie projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

 
PROJEKT pt.: „Opracowanie pierwszego polskiego prototypu siłowni ORC średniej mocy do 300 kW el wykorzystującej ciepło odpadowe z procesów przemysłowych”.

Celem projektu jest opracowanie konstrukcji i budowa prototypu siłowni ORC o mocy zawierającej się w przedziale od 200 kW el do 300 kW el, wykorzystujących ciepło odpadowe z procesów przemysłowych do wytwarzania energii elektrycznej.

Planowany efektem projektu jest opracowanie technologii odzysku ciepła odpadowego z procesów przemysłowych poprzez zastosowanie siłowni ORC (Organic Rankine Cycle) średniej mocy, efektem której jest opracowanie prototypu siłowni ORC o mocy zawierającej się w przedziale od 200 kW el do 300 kW el, wykorzystującej ciepło odpadowe z procesów przemysłowych do wytwarzania energii elektrycznej, na bazie polskiej myśli naukowo-technicznej, w celu jej komercjalizacji. Wdrożenie siłowni ORC planowane jest na terenie RP, będzie ona również produktem eksportowym. Zbudowanie i przebadanie siłowni ORC ma w efekcie dać polskie rozwiązanie wytwarzania energii elektrycznej z ciepła odpadowego powszechnie występującego w procesach technologicznych, co prowadzić będzie do obniżenia energochłonności produkcji.

Wartość projektu: 5.325.713,53 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3.739.049,09 zł

 

PROJEKT pt.: „Opracowanie dwóch prototypów mikrosiłowni ORC wykorzystujących ciepło odpadowe z procesów technologicznych”.

Celem projektu jest opracowanie konstrukcji i budowa dwóch prototypów mikrosiłowni ORC o mocy do 10 kW el i 30 kW el, wykorzystujących ciepło odpadowe z procesów przemysłowych do wytwarzania energii elektrycznej.

Planowany efektem projektu jest opracowanie technologii odzysku ciepła odpadowego nisko- i średniotemperaturowego z procesów przemysłowych poprzez zastosowanie mikrosiłowni ORC (Organic Rankine Cycle), efektem których jest opracowanie dwóch prototypów mikrosiłowni ORC o mocach do 10 kW i do 30 kW wykorzystujących ciepło odpadowe z procesów przemysłowych do wytwarzania energii elektrycznej, na bazie polskiej myśli naukowo-technicznej, w celu ich komercjalizacji. Zbudowanie i przebadanie dwóch mikrosiłowni ORC ma w efekcie dać polskie rozwiązanie wytwarzania energii elektrycznej z ciepła odpadowego powszechnie występującego w procesach technologicznych, co prowadzić będzie do obniżenia energochłonności produkcji. Mikrosiłownie, które zostaną opracowane w ramach projektu będą mogły być również wykorzystane w celu zagospodarowania niektórych OZE (Odnawialnych Źródeł Energii).

Wartość projektu: 3.374.008,90 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 2.387.180,77 zł