Marani Sp. z o.o. złożyła w Urzędzie Patentowym RP wnioski o udzielenie patentu na wynalazek :
– Turbogenerator stosowany w układach ORC
– Układ w technologii ORC
– Układ urządzenia chłodniczego strumienicowego
– Kolektor zbiornikowy

Rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne zgłoszone w formie patentów
do Urzędu Patentowego RP stanowią o unikalności naszej technologii.

Znamy precyzyjnie każdy proces i każdą „śrubkę” naszych urządzeń i technologii. 

Scroll to Top