Firma Marani oferuje jednostki Marani ORC, które są w stanie produkować energię elektryczną w zakresie mocy od 10 kWe do 500 kWe oraz strumienicowe układy chłodnicze napędzane ciepłem osiągające do 200 kW wydajności chłodniczej.

Siłownie Marani ORC oraz układy chłodnicze mogą współpracować z sieciami ciepłowniczymi na terenie zakładów wytwórczych takich jak ciepłownie i elektrociepłownie, zakłady przemysłowe. Część strumienia gorącej wody lub pary zasilającej sieć ciepłowniczą (miejską lub na terenie zakładu) jest nośnikiem energii cieplnej w tym procesie i może zostać wykorzystany jako źródło ciepła dla instalacji ORC lub agregatu chłodniczego. W zależności od przyjętej konfiguracji obiegu strumień wody lub pary, od której zostanie odebrane ciepło w parowniku instalacji ORC, czy generatorze układu chłodniczego nie jest tracony, zostaje zawracany z powrotem do obiegu i kierowany do strumienia wody powracającej do kotła. Woda ta może być także wykorzystana jako medium chłodzące skraplacz, a następnie skierowana z powrotem do kotła. W takiej konfiguracji niewykorzystane ciepło wody procesowej cały czas pozostaje w obiegu i nie jest tracone do otoczenia.

Firma Marani proponuje kompleksowe rozwiązania wykorzystania ciepła strumienia wody z sieci ciepłowniczej oraz wody i pary technologicznej przy pomocy niskotemperaturowych lub średniotemperaturowych instalacji pracujących z pętlą pośredniczącą oleju termalnego, wody lub z bezpośrednim odparowaniem czynnika roboczego.

Odebrany strumień ciepła jest zamieniany na energię elektryczną, oddawaną do sieci lub zużywaną na potrzebny własne lub wykorzystany w celu wytworzenia wydajności chłodniczej, która może być sprzedawana jako dodatkowy produkt.

Zastosowanie technologii MARANI ORC  lub MARANI CHILLER w odzysku ciepła z wody lub pary z instalacji ciepłowniczej  zwiększa efektywność energetyczną układu i umożliwia czerpanie dodatkowych zysków z produkcji energii elektrycznej lub wydajności chłodniczej.

Zalety:

Scroll to Top