Marani opracowało i wdrożyło w kopalni Polskiej Grupy Górniczej pierwszy w Europie agregat sprężarkowy napędzany bezpośrednio silnikiem gazowym na metan (bez pośrednictwa energii elektrycznej.)

Rozwiązanie może być zastosowane w kopalniach węgla kamiennego, energetyce, gazownictwie, wszędzie tam gdzie występuje metan, jest potrzebne sprężone powietrze i nie trzeba korzystać z energii elektrycznej.

Sprężarka zasilana gazem z odmetanowania kopalni

Stacja zespołu sprężarkowo-gazowego, złożony z kontenera, zawierającego silnik gazowym o mocy mechanicznej około 400 kW, zużywającego 1,7 Nm3 CH4 /min zasilającego sprężarkę o wydajności 2560m3/h wraz z urządzeniami pomocniczymi, w tym generator elektryczny o mocy około 28 kVA do zasilania potrzeb własnych silnika i sprężarki, wymienniki do odzysku ciepła, rozdzielnia potrzeb własnych 0,4 kV, wyprowadzenie energii sprężonego powietrza i ciepła. Kontener jest zabezpieczony przed korozją, ocieplony, wyciszone i przystosowane do pracy również w warunkach zimowych. Posiada własną wentylację wymuszoną, zapewniającą odprowadzenie ciepła z silnika i sprężarki jest również zabezpieczony właściwy poziom bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.

Silniki spalinowe tłokowe na gaz kopalniany charakteryzuje bardzo wysoka sprawność w najnowszych konstrukcjach zbliżoną do sprawności silników Diesla. Emisja szkodliwych składników spalin, zwłaszcza CO i NOx, jest zdecydowanie niższa niż przy silnikach Diesla i dlatego nowoczesne silniki gazowe o zapłonie iskrowym uznaje się za wyjątkowo czyste i przyjazne dla środowiska.

Wykorzystanie paliwa gazowego do skojarzonego wytwarzanie energii sprężonego powietrza, energii elektrycznej i ciepła przy pomocy wielocylindrowych silników tłokowych ma wiele zalet:
– układ posiada bardzo wysoką sprawność, nieosiągalną dla innych rozwiązań
– odznacza się bardzo korzystnymi właściwościami ruchowymi, możliwość pracy w szerokim zakresie obciążeń od 50 do 100%

Nasza druga stacja metanowa wykonana dla Polskiej Grupy Górniczej przepracowała już 40 000 godzin.

Scroll to Top