Firma Marani oferuje jednostki Marani ORC, które są w stanie produkować energię elektryczną w zakresie mocy od 10 kWe do 500 kWe oraz strumienicowe układy chłodnicze napędzane ciepłem osiągające do 200 kW wydajności chłodniczej.

Siłownie Marani ORC mogą współpracować z silnikiem spalinowym zasilanym gazem ziemnym kopalnianym pochodzącym odmetanowanie kopalń i wyrobisk korytarzowych, który pracuje jako silnik napędowy dla generatora elektrycznego lub sprężarki powietrza. Spaliny z silnika gazowego, które są nośnikiem energii cieplnej w tym procesie i zarazem odpadem mogą zostać wykorzystane jako źródło ciepła dla instalacji ORC. Firma Marani proponuje kompleksowe rozwiązania odzysku ciepła ze spalin przy pomocy wysokotemperaturowych instalacji pracujących z pętlą pośredniczącą oleju termalnego. Możliwa jest także konfiguracja z bezpośrednim odparowaniem czynnika roboczego.

Odebrany strumień ciepła jest zamieniany na energię elektryczną, oddawaną do sieci lub zużywaną na potrzebny własne. Dodatkowym atutem jest możliwość pracy w kogeneracji i dodatkowa produkcja ciepła użytkowego.

Zastosowanie technologii MARANI ORC w odzysku ciepła odpadowego ze spalin silnika gazowego  zwiększa efektywność energetyczną układu i umożliwia czerpanie dodatkowych zysków z produkcji energii elektrycznej.

Spaliny silnika gazowego mogą być wykorzystane również do napędu strumienicowych układów chłodniczych MARANI. W przypadku wysokotemperaturowego źródła ciepła możliwe jest uzyskanie wyższego COP układów chłodniczych niż w przypadku źródeł niskotemperaturowych. Istnieje również możliwość zagospodarowania niskotemperaturowego ciepła z układu olejowego ww. silników gazowych, co umożliwia zastosowanie obu rozwiązań firmy MARANI współpracujących z jednym źródłem ciepła.

Wydajność chłodnicza może być wykorzystana do chłodzenia standardowego o parametrach chłodzonego medium 6oC/12oC lub chłodzenia wysokotemperaturowego np. 16oC/19oC. Temperatura ta może być dostosowana do potrzeb klienta, co również może mieć pozytywny wpływ na wydajność agregatu chłodniczego.

Zastosowanie powyższej technologii również zwiększa efektywność zakładu, poprzez zagospodarowanie ciepła odpadowego, jak również umożliwia dodatkowe oszczędności np. zastępując tradycyjne energochłonne układy klimatyzacji.

Zalety ORC:

Zalety strumienicowych układów chłodniczych:

Scroll to Top