Naszą misją jest dostarczanie Klientom przemysłowym dodatkowej wartości poprzez konwersję ciepła odpadowego z ich procesów produkcyjnych lub źródeł naturalnych w czystą energię elektryczną(bez CO2) i chłód wykorzystując własne technologie i sprowadzoną usługę outsourcingu (biuld-own-operate).

Naszą wizją jest stać się w Polsce wyborem numer 1 dla Klientów chcących wdrażać efektywne, zrównoważone (bez CO2) technologie energetyczne w obszarze gospodarki sprężonym powietrzem, wykorzystania ciepła odpadowego i źródeł odnawialnych dla produkcji energii elektrycznej i chłodu.

Co wyróżnia Marani z grona innych firm?… to przekonanie, że musimy być stale najlepsi w tym co robimy jeśli dostawy sprężonego powietrza, energii elektrycznej i chłodu z konwersji ciepła odpadowego mają zapewniać każdego dnia niezawodność procesów produkcyjnych naszych Klientów.

Dlatego nasze związki z Klientami opierają się o długoterminowe kontrakty, w których naszą usługę widzimy jako integralną część procesów, potrzeb i celów naszych Klientów. Oznacza to elastyczność naszych działań do zróżnicowanych oczekiwań Klientów.

Takie współdziałanie buduje integralne związki, w których problemy Klientów postrzegamy jako własne. Stąd nasze zobowiązanie wobec Klientów sprowadza się do stałego , sumiennego ponoszenia wysiłków niezawodnego, zgodnego z umową zabezpieczenia procesów produkcyjnych Klientów. Jednocześnie dokładamy starań by rodzące się wyzwania przed jakimi staje nasz Klient rozwiązywać poprzez innowacje dzięki wdrażaniu nowych technik i najnowszych technologii.

Świadomość wszystkich pracowników Marani udziału w sukcesie Klienta zwiększa wysiłki w znajdywaniu najlepszych rozwiązań . Kierownictwo gwarantuje stosowne zasoby do realizacji deklarowanych celów.

Tą drogą chcemy iść i dokładać starań by stać się wyborem numer 1 dla naszych klientów chcących wdrażać efektywne i zrównoważone technologie energetyczne.

Scroll to Top