Firma Marani oferuje jednostki Marani ORC, które są w stanie produkować energię elektryczną w zakresie mocy od 10 kWe do 500 kWe oraz strumienicowe układy chłodnicze napędzane ciepłem osiągające do 200 kW wydajności chłodniczej.

Siłownie Marani ORC mogą współpracować ze źródłami geotermalnymi hydrotermicznymi. Gorąca woda lub para, lub mieszanina wody i pary są nośnikiem energii cieplnej w tym procesie i mogą zostać wykorzystane jako źródło ciepła dla instalacji ORC. Firma Marani proponuje kompleksowe rozwiązania odzysku ciepła z hydrotermicznych źródeł geotermalnych przy pomocy nisko- i średniotemperaturowych instalacji ORC pracujących z pętlą pośredniczącą lub z bezpośrednim odparowaniem czynnika roboczego. Rozwiązanie jest dedykowane dla ciepłowni geotermalnych i samorządów posiadających na swoim terenie źródła geotermalne o poziomie temperatur od 90 C.

Odebrany strumień ciepła jest zamieniany na energię elektryczną, oddawaną do sieci lub zużywaną na potrzebny własne.

Ciepło z ze źródeł geotermalnych może być wykorzystane również do napędu strumienicowych układów chłodniczych MARANI. W przypadku średniotemperaturowego źródła ciepła możliwe jest uzyskanie wyższego COP układów chłodniczych niż w przypadku źródeł niskotemperaturowych. Wydajność chłodnicza może być wykorzystana do chłodzenia standardowego o parametrach chłodzonego medium 6oC/12oC lub chłodzenia wysokotemperaturowego np. 16oC/19oC. Temperatura ta może być dostosowana do potrzeb klienta, co również może mieć pozytywny wpływ na wydajność agregatu chłodniczego.

Zastosowanie technologii MARANI ORC lub MARANI CHILLER w odzysku ciepła z wody ze źródeł geotermalnych zwiększa efektywność energetyczną jednostek wytwórczych zarządzanych przez lokalne samorządy i umożliwia czerpanie dodatkowych zysków z produkcji energii elektrycznej lub wydajności chłodniczej.

Zalety:

Scroll to Top