Technologia Marani ORC oraz strumienicowych układów chłodniczych Marani jest dedykowana do odzysku ciepła odpadowego lub procesowego. Oferujemy jednostki Marani ORC, które są w stanie produkować energię elektryczną w zakresie mocy do 500 kWe oraz Marani Chiller, osiągające wydajność chłodniczą do 200 kW.

W przypadku odzysku ciepła odpadowego nośnikiem mogą być spaliny z procesu, para technologiczna, gorąca woda technologiczna, gorące ścieki lub inne media które stanowią odpad w procesie lub są elementem samego procesu ale wymagane jest obniżenie ich temperatury. Oferujemy kompleksowe rozwiązania dla przemysłu metalurgicznego, cementowego, chemicznego, hut szkła, papierniczego i spożywczego przy wykorzystaniu modułów nisko-, średnio- lub wysokotemperaturowych, w zależności od poziomu temperatur dostępnego źródła ciepła. Możliwa jest także konfiguracja z bezpośrednim odparowaniem czynnika roboczego.

W przypadku układów MARANI ORC odebrany strumień ciepła jest zamieniany na energię elektryczną, oddawaną do sieci lub zużywaną na potrzebny własne. Dodatkowym atutem jest możliwość pracy w kogeneracji i dodatkowa produkcja ciepła użytkowego.

Zastosowanie technologii MARANI ORC w odzysku ciepła odpadowego zwiększa efektywność energetyczną zakładu i umożliwia czerpanie dodatkowych zysków z produkcji własnej energii elektrycznej.

W zakresie zastosowania strumienicowych układów chłodniczych odebrany strumień ciepła wykorzystany jest do napędu strumienicy naddźwiękowej sprężającej czynnik chłodniczy od ciśnienia parownika do ciśnienia skraplacza stanowiąc obieg chłodniczy. Wydajność chłodnicza może być wykorzystana do chłodzenia standardowego o parametrach chłodzonego medium 6oC/12oC lub chłodzenia wysokotemperaturowego np. 16oC/19oC. Temperatura ta może być dostosowana do potrzeb klienta, co również może mieć pozytywny wpływ na wydajność agregatu chłodniczego.

Zastosowanie powyższej technologii również zwiększa efektywność zakładu, poprzez zagospodarowanie ciepła odpadowego, jak również umożliwia dodatkowe oszczędności np. zastępując tradycyjne energochłonne układy klimatyzacji lub zapewniając poprawę parametrów pracy zakładu np. poprzez chłodzenie mediów procesowych.

Zalety ORC:

Zalety strumienicowych układów chłodniczych:

Scroll to Top