W ramach tej usługi podejmujemy się stałej dostawy sprężonego powietrza i azotu o gwarantowanej ilości i jakości oraz uzgodnionej cenie do odbiorników Klienta z własnych źródeł zasilania zlokalizowanych u Klienta.

Działamy w dwóch obszarach:

 • przejmujemy od Klienta do stałej obsługi (24h Hotline) istniejące obiekty gospodarki sprężonym powietrzem, które poddajemy modernizacji dla uzyskania obniżki kosztów
 • realizujemy nowe inwestycje, w które jesteśmy zaangażowani począwszy od budowy a skończywszy na stałej obsłudze obiektów, które pozostają naszą własnością

Realizacja projektów inwestycyjnych w formie outsourcingu opiera się na zasadach BOO (Build-Operate-Own) lub contractingu (Build-Operate-Transfer).

Taki model dostaw sprężonego powietrza ma niewątpliwe zalety, którymi są:

 • odciążenie budżetu Klienta poprzez zachowanie własnych funduszy inwestycyjnych
 • uzyskanie przez Klienta niskiej, stałej ceny dostaw
 • redukcję kosztów obsługi
 • gwarancję profesjonalnej obsługi

Jesteśmy liderem w sprzedaży sprężonego powietrza

0
lat doświadczenia
0
m3/h produkowanego sprężonego powietrza
0 MWel
mocy zainstalowanych urządzeń

Tworzymy oraz wyposażamy nowe sprężarkownie, a także prowadzimy procesy restrukturyzacji technicznej gospodarki sprężonym powietrzem kopalń, hut, przedsiębiorstw przemysłowych, spożywczych czy metalowych, a także szpitali. Ich zadaniem jest uzyskanie maksymalnych oszczędności energetycznych, zgodnie z filozofią przedsiębiorstwa ESCO (Energy Saving Company).

Działamy w trzech obszarach :

 • budowa nowych bądź modernizacja istniejących sprężarkowni
 • decentralizacja źródeł zasilania oraz sieci sprężonego powietrza
 • różnicowanie zasilania w zależności od stopnia filtracji oraz poziomu ciśnień

Oferujemy kompleksowe działania z zakresu:

 • projektów koncepcyjnych
 • projektów technicznych
 • audytu energetycznego
 • montażu oraz uruchomienia urządzeń i szkolenia załogi
 • finansowania inwestycji (contracting)
 • zarządzania stacjami sprężarek (outsourcing)
 • serwisu całodobowego
 • e-monitoringu instalacji sprężonego powietrza

Jesteśmy integratorem technicznym, który korzysta wyłącznie z własnych urządzeń bądź urządzeń najbardziej uznanych firm na świecie.

Scroll to Top