Firma Marani oferuje jednostki Marani ORC, które są w stanie produkować energię elektryczną w zakresie mocy od 10 kWe do 500 kWe oraz strumienicowe układy chłodnicze napędzane ciepłem osiągające do 200 kW wydajności chłodniczej.

Siłownie Marani ORC mogą współpracować z wysokoprężnym silnikiem Diesla, który pracuje np. jako napęd dla generatora elektrycznego lub napęd innych maszyn lub procesów technologicznych. Spaliny z silnika, które są nośnikiem energii cieplnej w tym procesie i zarazem odpadem mogą zostać wykorzystane jako źródło ciepła dla instalacji ORC. Firma Marani proponuje kompleksowe rozwiązania odzysku ciepła ze spalin przy pomocy wysokotemperaturowych instalacji pracujących z pętlą pośredniczącą oleju termalnego. Możliwa jest także konfiguracja z bezpośrednim odparowaniem czynnika roboczego.

Odebrany strumień ciepła jest zamieniany na energię elektryczną, oddawaną do sieci lub zużywaną na potrzebny własne. Dodatkowym atutem jest możliwość pracy w kogeneracji i dodatkowa produkcja ciepła użytkowego.

Zastosowanie technologii MARANI ORC w odzysku ciepła odpadowego ze spalin silnika wysokoprężnego zwiększa efektywność energetyczną układu i umożliwia czerpanie dodatkowych zysków z produkcji energii elektrycznej.

Spaliny z silnika wysokoprężnego mogą być wykorzystane również do napędu strumienicowych układów chłodniczych MARANI. W przypadku wysokotemperaturowego źródła ciepła możliwe jest uzyskanie wyższego COP układów chłodniczych niż w przypadku źródeł niskotemperaturowych. Istnieje również możliwość zagospodarowania niskotemperaturowego ciepła z układu olejowego ww. silnika Diesla, co umożliwia zastosowanie obu rozwiązań firmy MARANI współpracujących z jednym źródłem ciepła.

Wydajność chłodnicza może być wykorzystana do chłodzenia standardowego o parametrach chłodzonego medium 6oC/12oC lub chłodzenia wysokotemperaturowego np. 16oC/19oC. Temperatura ta może być dostosowana do potrzeb klienta, co również może mieć pozytywny wpływ na wydajność agregatu chłodniczego.

Zastosowanie powyższej technologii również zwiększa efektywność zakładu, poprzez zagospodarowanie ciepła odpadowego, jak również umożliwia dodatkowe oszczędności np. zastępując tradycyjne energochłonne układy klimatyzacji.

Zalety ORC:

Zalety strumienicowych układów chłodniczych:

Scroll to Top