Optymalizacja parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych siłowni ORC zasilanej ciepłem odpadowym z procesów przemysłowych

AUTOR: mgr inż. Arkadiusz Musiał
Praca doktorska obroniona 27.09.2023r. na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach (promotor Prof. dr hab. Jacek Kalina).

Ciepło odpadowe wstępujące w przemyśle stanowi zasób, który przy odpowiednich uwarunkowaniach może zostać użytecznie zagospodarowany. Jedną z najprostszych oraz najbardziej efektywnych metod jego zagospodarowania jest wykorzystanie w innych lub w ramach tego samego procesu przemysłowego, w trakcie którego jest generowane . W praktyce proces taki może zostać zrealizowany np. poprzez skierowanie gorących gazów do procesu suszenia surowców, g rzania wysadu lub zastosowanie rekuperacyjnych oraz regeneracyjny ch wymienników ciepła .

Przykładem wykorzystania ciepła odpadowego do suszenia surowców są cementownie gdzie spaliny i/lub gorące powietrze nadmiarowe z chłodzenia klinkieru kierowane są do suszenia surowców , które w Polsce cechują się wysoką wilgotnością (7 – 9%) , a co za tym idzie, dużym zapotrzebowaniem na ciepło suszenia.

Cały artykuł można przeczytać tutaj.

Scroll to Top