Technologia produkcji układów ORC wykorzystujących ciepło odpadowe z procesów technologicznych

W ramach projektu pt. „Technologia produkcji układów ORC wykorzystujących ciepło odpadowe z procesów technologicznych” w zakresie działania 2.32 Kredyt Technologiczny Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021- 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego rozpoczynamy prace nad budową nowej hali montażu układów ORC wraz z niezbędną infrastrukturą.

Powstanie także stanowisko do testowania gotowych układów ORC na którym będą symulowane  docelowe warunki pracy każdego układu.

Koszt realizacji projektu to 10 948 555,00 zł  w tym dofinansowanie w kwocie 4 379 582,00 zł.    

Scroll to Top